Ułamki Zwykłe: Przewodnik dla Uczniów

Spis treści: Wszystko o Ułamkach Zwykłych

Co to jest ułamek zwykły?

Ułamek zwykły to wyrażenie matematyczne, które przedstawia część całości. Składa się z licznika (górna liczba) i mianownika (dolna liczba), które są oddzielone kreską ułamkową. Na przykład, w ułamku \( \frac{3}{4} \), 3 to licznik, a 4 to mianownik.

Definicja ułamka zwykłego

Ułamek zwykły jest wyrażeniem postaci \( \frac{a}{b} \), gdzie \( a \) to licznik, a \( b \) to mianownik. Mianownik nie może być zerem.

Przykłady ułamków zwykłych

 • \( \frac{1}{2} \) – jedna druga
 • \( \frac{3}{5} \) – trzy piąte
 • \( \frac{7}{8} \) – siedem ósmych

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Dodawanie i odejmowanie ułamków wymaga wspólnego mianownika. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Krok po kroku – Dodawanie ułamków

 1. Znajdź wspólny mianownik obu ułamków. Na przykład dla \( \frac{1}{4} \) i \( \frac{1}{6} \) wspólny mianownik to 12.
 2. Przekształć ułamki, aby miały wspólny mianownik:
  • \( \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \)
  • \( \frac{1}{6} = \frac{2}{12} \)
 3. Dodaj liczniki: \( \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12} \).

Krok po kroku – Odejmowanie ułamków

 1. Znajdź wspólny mianownik obu ułamków. Na przykład dla \( \frac{5}{8} \) i \( \frac{1}{4} \) wspólny mianownik to 8.
 2. Przekształć ułamki, aby miały wspólny mianownik:
  • \( \frac{5}{8} = \frac{5}{8} \)
  • \( \frac{1}{4} = \frac{2}{8} \)
 3. Odejmij liczniki: \( \frac{5}{8} – \frac{2}{8} = \frac{3}{8} \).

Przykłady dodawania i odejmowania ułamków

 • \( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \)
 • \( \frac{3}{4} – \frac{1}{8} = \frac{6}{8} – \frac{1}{8} = \frac{5}{8} \)

Mnożenie ułamków zwykłych

Mnożenie ułamków jest prostsze niż dodawanie i odejmowanie, ponieważ nie wymaga wspólnego mianownika. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Krok po kroku – Mnożenie ułamków

 1. Przemnóż liczniki obu ułamków. Na przykład, dla \( \frac{2}{3} \) i \( \frac{4}{5} \), licznik wynosi \( 2 \times 4 = 8 \).
 2. Przemnóż mianowniki obu ułamków. Mianownik wynosi \( 3 \times 5 = 15 \).
 3. Ułamek wynikowy to \( \frac{8}{15} \).

Przykłady mnożenia ułamków

 • \( \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \)
 • \( \frac{5}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{10}{35} = \frac{2}{7} \)

Dzielenie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków polega na przemnożeniu pierwszego ułamka przez odwrotność drugiego. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Krok po kroku – Dzielenie ułamków

 1. Zamień drugi ułamek na jego odwrotność (odwróć licznik z mianownikiem). Na przykład, odwrotność \( \frac{4}{5} \) to \( \frac{5}{4} \).
 2. Przemnóż pierwszy ułamek przez odwrotność drugiego: \( \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} \).
 3. Przemnóż liczniki i mianowniki: \( 2 \times 5 = 10 \) oraz \( 3 \times 4 = 12 \), co daje \( \frac{10}{12} \).
 4. Uprość ułamek: \( \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \).

Przykłady dzielenia ułamków

 • \( \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \)
 • \( \frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} \)

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków polega na sprowadzeniu ich do wspólnego mianownika lub na przekształceniu na liczby dziesiętne. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Krok po kroku – Porównywanie ułamków

 1. Znajdź wspólny mianownik obu ułamków. Na przykład, dla \( \frac{3}{4} \) i \( \frac{2}{5} \) wspólny mianownik to 20.
 2. Przekształć ułamki do wspólnego mianownika:
  • \( \frac{3}{4} = \frac{15}{20} \)
  • \( \frac{2}{5} = \frac{8}{20} \)
 3. Porównaj liczniki: \( \frac{15}{20} > \frac{8}{20} \), więc \( \frac{3}{4} > \frac{2}{5} \).

Przykłady porównywania ułamków

 • \( \frac{1}{3} < \frac{1}{2} \)
 • \( \frac{7}{8} > \frac{3}{4} \)

Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków polega na podzieleniu licznika i mianownika przez ich największy wspólny dzielnik (NWD). Rozszerzanie polega na przemnożeniu licznika i mianownika przez tę samą liczbę. Oto jak to zrobić krok po kroku:

Krok po kroku – Skracanie ułamków

 1. Znajdź NWD licznika i mianownika. Na przykład, dla ułamka \( \frac{8}{12} \), NWD wynosi 4.
 2. Podziel licznik i mianownik przez NWD: \( 8 \div 4 = 2 \), \( 12 \div 4 = 3 \).
 3. Ułamek po skróceniu to \( \frac{2}{3} \).

Krok po kroku – Rozszerzanie ułamków

 1. Wybierz liczbę, przez którą chcesz rozszerzyć ułamek. Na przykład, dla ułamka \( \frac{3}{5} \) wybierzemy 2.
 2. Przemnóż licznik i mianownik przez wybraną liczbę: \( 3 \times 2 = 6 \), \( 5 \times 2 = 10 \).
 3. Ułamek po rozszerzeniu to \( \frac{6}{10} \).

Przykłady skracania i rozszerzania ułamków

 • \( \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \) (skracanie)
 • \( \frac{5}{7} = \frac{10}{14} \) (rozszerzanie)

Pomoce dla uczniów

Oto kilka narzędzi i wskazówek, które mogą pomóc w nauce ułamków zwykłych:

 • Skorzystaj z kalkulatorów online do obliczeń ułamków: Desmos, Symbolab
 • Używaj papieru milimetrowego do rysowania dokładnych wykresów i diagramów
 • Ćwicz rozwiązywanie zadań z ułamków, aby lepiej zrozumieć ich zachowanie

Podsumowując, ułamki zwykłe są podstawowymi elementami w matematyce. Poznanie operacji na ułamkach, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, porównywanie, skracanie i rozszerzanie, jest kluczowe dla rozwijania umiejętności matematycznych.

Comments

Cancel Reply